Scroll Top
Bankacılar Sokak No 10 Yenimahalle Ankara, TR

FASTool Projesinin Üçüncü Ulus ötesi Toplantısı Slovakya’da Gerçekleştirildi.

Avrupa Komisyonu, Erasmus+ Programı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) tarafından desteklenen Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığının koordinatörlüğünde yürütülen kısa adı FASTOOL olarak ifade edilen AB Çiftlik Danışmanlık Sistemindeki Uzman Tarım Danışmanları İçin Karma Eğitim Programının Hazırlanması Projesinin üçüncü ulusötesi toplantısı 10-11 Temmuz 2023 tarihlerinde Slovakya-Nitra’da gerçekleştirildi.

Çalışma toplantısı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı Dr. Bülent Kahraman Çolakoğlu’nun proje kapsamında bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgi vermesiyle başladı.

Yapılan teknik çalışma toplantısında proje ortakları ile görüş alışverişinde bulunularak tarım danışmanlarına yönelik uygulanacak eğitim programı ve eğitim müfredatı konuları tartışıldı. Anket sonuçlarına göre öncelikli olarak ihtiyaç duyulan konularda müfredat hazırlanmasına yönelik iş bölümü yapıldı. Gündem kapsamında, Nitra’da bulunan bir çiftliğe çalışma ziyareti yapılarak çiftlikte bulunan bitkisel, hayvansal üretim alanları ile bu ürünlerin işlenmesi safhası kooperatifte çalışan tarım danışmanı nezaretinde yerinde gözlemlendi.

Toplantının ikinci gününde eğitim müfredatının hazırlanması ve müfredata uygun stratejilerin oluşturulması, projenin görünürlüğünün ve geniş kitlelere ulaştırılması konusunda yapılması gerekenler ile hazırlanan pilot eğitimlerin nasıl yapılacağına ilişkin kararlar alındı. Toplantıda ayrıca yurt içi ve yurt dışı proje ortaklarının çalışma takvimleri dikkate alınarak diğer çalışma toplantıları ve yapılacak etkinlikler planlandı.

​Toplantıya Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı Dr. Bülent Kahraman Çolakoğlu, Proje Koordinatörü Nimet Kaleli, Proje Uzmanı Ziraat Mühendisi Nurettin Açıkgöz, Uluslararası Eğitim Merkezi Müdürlüğünden Ziraat Mühendisi Bülent Sezer, Ziraat Mühendisi Barış Tuncer, Ondokuz Mayıs Üniversitesinden Prof. Dr. Kürşat Demiryürek, Araştırma Görevlisi Ahmet Yesevi Koçyiğit ile projenin uluslararası ortaklarından Avusturya, Slovakya ve İspanya’nın proje uzmanı ekipleri katıldı.

Haber Yazarı
Haberi Sosyal Medyada Paylaş

Diğer Haberler

Gizlilik Tercihleri
Web sitemizi ( www.fastoolproject.org ) ziyaret ettiğinizde, tarayıcınız aracılığıyla belirli hizmetlerden, genellikle tanımlama bilgileri biçiminde bilgiler depolayabilir. Burada gizlilik tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. Bazı tanımlama bilgisi türlerinin engellenmesinin web sitemizdeki deneyiminizi ve sunduğumuz hizmetleri etkileyebileceğini lütfen unutmayın.