Scroll Top
Bankacılar Sokak No 10 Yenimahalle Ankara, TR

FASTool Projesinin Dördüncü Ulusötesi Toplantısı İspanya’da Gerçekleştirildi

Avrupa Komisyonu, Erasmus+ Programı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) tarafından desteklenen Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığının koordinatörlüğünde yürütülen kısa adı FASTOOL olarak ifade edilen AB Çiftlik Danışmanlık Sistemindeki Uzman Tarım Danışmanları İçin Karma Eğitim Programının Hazırlanması Projesinin dördüncü Ulusötesi toplantısı 20-21 Kasım 2023 tarihlerinde İspanya-Madrid’de gerçekleştirildi.
Toplantı gündem maddeleri doğrultusunda toplantıya ev sahipliği yapan Environmental Pedagogy, Madrid Teknik Üniversitesi (UPM), Slovakya Tarımsal Bilgi ve İnovasyon Merkezi (IZPI), Tarım ve Orman Bakanlığı (TOB) Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı (EYDB), Uluslararası Eğitim Merkezi Müdürlüğü (UTEM), Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMU), Universtity College for Agrarian (UCAEP) öğretim üyeleri, proje uzman ekiplerinin buluşması ile başladı. Hazırlanan gündeme uygun olarak karşılama ve tanıtım sonrasında, ev sahibi kuruluş adına Prof.Dr. Jose Maria Diaz Puente kısa tanıtım sunumu yaptı.
Çalışma toplantısında Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı Dr. Bülent Kahraman Çolakoğlu’nun proje kapsamında bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında kısa bir bilgi verdi. Proje Koordinatörü Nimet Kaleli tarafından projenin mevcut durumu, projenin ilerleyişine yönelik temel çalışma ve etkinlikler ile projenin zaman çizelgesine yönelik geldiği noktada genel bir bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi. Ardından Uluslararası Eğitim Merkezi (UTEM)’ nin proje uzmanı Bülent Sezer eğitim müfredatı hazırlıklarına ilişkin yapılan ve bundan sonra yapılacak olan çalışmalara içeren bir sunum yaptı.
UPM koordinasyonunda, Dijital Tarımsal Gıda Eğitimi İçin Yetkinlik Merkezinden ilgili konu uzmanı tarafından tarımda dijitalleşmenin önemi ve bu alanda yapılan çalışmaları içeren bir sunum gerçekleştirildi. Yine aynı merkezin farklı uzmanı tarafından Kırsal Alanda Dijitalleşmenin Önemi-Hassas Tarım konu bir sunum ile katılımcılar bilgilendirildi.
Avusturya, İspanya ve Slovakya’nın katılımcıları tarafından ülkelerindeki Tarımsal İnovasyon ve Bilgi Sistemleri (AKIS)’nin işleyişi gelecek beklentileri ve hâlihazırdaki gündemleri konusunda ardışık sunumlar yapıldı.
Toplantının son bölümünde FAS yetkililerinin yönetim Politikalarını iyileştirilmesi için politika önerileri geliştirmeye dönük olarak interaktif bir çalıştay yapıldı ve katılımcıların öncelik verdiği konular Likert ölçeğiyle belirlenmeye çalışıldı. Ardından hiyerarşik biçimde öncelikli konular birbiri ile mukayese edildi ve beklenen sonuca erişildi.
Ayrıca Madrid’de şehir merkezine yakın, çevreye zarar vermeden üretilen organik sebzelerin tüketicilerin sunumuna uygun hale getirilerek marketlere dağıtımının sağlandığı ve tarım danışmanı çalıştıran bir organik sebze pazarlama işletmesi IMIDRA tesisine ve teknolojik sistemlerle hayvancılık yapan BELVİS DE JARAMA çiftliğine ziyaret gerçekleştirildi.

Haber Yazarı
Haberi Sosyal Medyada Paylaş

Diğer Haberler

Gizlilik Tercihleri
Web sitemizi ( www.fastoolproject.org ) ziyaret ettiğinizde, tarayıcınız aracılığıyla belirli hizmetlerden, genellikle tanımlama bilgileri biçiminde bilgiler depolayabilir. Burada gizlilik tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. Bazı tanımlama bilgisi türlerinin engellenmesinin web sitemizdeki deneyiminizi ve sunduğumuz hizmetleri etkileyebileceğini lütfen unutmayın.