Scroll Top
Bankacılar Sokak No 10 Yenimahalle Ankara, TR

FASTOOL PROJESİ KAPSAMINDA TARIM DANIŞMANLARINA YÖNELİK EĞİTİM ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ulusal Ajans tarafından desteklenen Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı (EYDB) koordinatörlüğünde yürütülen AB Çiftlik Danışma Sistemindeki Uzman Tarım Danışmanları için Karma Eğitim Programının Geliştirilmesi Projesi (FASTOOL) kapsamında, tarım danışmanlarının eğitimi amacıyla düzenlenen etkinlik 18-19 Aralık 2023 tarihlerinde Samsun’da gerçekleştirildi.
Eğitimin birinci bölümü; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi DOKAP Tarımsal Girişimcilik Ön Kuluçka Merkezi’nde, hazırlanan etkinlik programına uygun bir şekilde ve çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı Dr. Bülent Kahraman ÇOLAKOĞLU’nun açılış ve proje kapsamı ile ilgili açıklamaları ve başarı dilekleri sonrasında programın uygulamasına geçildi.
Proje kapsamında hazırlanmakta olan eğitim programına yeni ilave edilen konular, EYDB tarafından koordine edilen WEBINAR sayesinde 389 katılımcıya anlatıldı.
İlk olarak Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kürşat DEMİRYÜREK Girişimcilik ve Yenilikçilik konusunda sunumunu gerçekleştirdi ve katılımcıların sorularını cevaplandırdı. Sonrasında proje ortağı İspanya Madrid Teknik Üniversitesi’den Prof. J.M DIAZ, İnteraktif İnovasyon ve Sosyal Kapital Yoluyla Kırsal Kalkınmanın Hızlandırılması konusunu sundu. Viyana Raumberg Gumpenstein Bilim Merkezinden Araştırmacı Christin FRITZ MA, Çiftliklerin Çevre Dostu Dönüşümü İçin Değerlendirilmesi konusunu anlattı ve soruları cevaplandırdı. Webinarın son konusu olan Hassas Tarım ve Tarımın Dijitalleşmesi konusu, Slovak Tarım Üniversitesinden Doç. Jana GALAMBOSOVA tarafından anlatıldı. Konu hakkında katılımcıların soruları cevaplandırıldı.
Program proje koordinatörü Nimet KALELİ’nin gerçekleşen etkinlik ve proje faaliyetleri hakkında yaptığı bilgilendirme ve değerlendirme ile ilk bölüm sona erdi.
Eğitim programının yüzyüze olan ikinci bölümü 19 Aralık 2023 tarihinde aynı yerde gerçekleştirildi. Bu bölüm proje koordinatörü Nimet KALELİ’nin açılış konuşması ve program kapsamı hakkındaki bilgilendirmesi sonrasında başladı. 28 tarım danışmanının katıldığı yüz yüze eğitim programında ilk olarak EYDB Tarımsal Danışmanlık Hizmetleri Çalışma Grubu Koordinatörü Nurettin AÇIKGÖZ, Türkiye’de Tarımsal Danışmanlık Sisteminin Mevcut Durumunu ve Zorluklarını anlatan sunumunu gerçekleştirdi. Tarım danışmanlarının konuyla ilgili ifade ettiği düşünce ve zorluklar kayıt edildi ve sorular cevaplandırıldı. Programın ikinci bölümünde Prof. Dr. Kürşat DEMİRYÜREK’in moderasyonu ile Uzman Tarım Danışmanlığı Meslek Profili’nin ortaya konması amacıyla yapılan çalışmalar anlatıldı. Konu katılımcıların, görüşlerini dile getirdiği, açık tartışma ortamında tartışılarak, uzman tarım danışmanlarının sahip olması gereken hususlar gündeme getirildi. Ardından Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi’nden Bülent SEZER’in moderatörlüğünde gerçekleşen bölümde; proje kapsamında hazırlanan karma eğitim müfredatı’nın konuları, bu eğitime katılacak olan tarım danışmanlarının kazanımlarının neler olacağı ve eğitim programının uygulanması sırasında kullanılması gereken öğretim araç ve gereçleri ile yol ve yöntemleri neler olabileceği bilgisi verildi.
Programın son bölümünde proje koordinatörü Nimet KALELİ’nin moderatörlüğünde Türkiye’de danışmanlık sisteminin gelişmesi için politika ve reform önerileri konusu tartışıldı. Eğitime katılan tarım danışmanlarının görüşlerini ve reform önerilerini sundukları bir açık tartışma ortamı oluşturularak interaktif bir şekilde yararlı bir çalışma gerçekleştirildi.
Eğitime katılanların eğitime ve etkinliğe yönelik memnuniyet ifade ettikleri iki günlük program eğitime katılan tarım danışmanlarına katılım belgesi verilmesi ile sona erdi.

Haber Yazarı
Haberi Sosyal Medyada Paylaş

Diğer Haberler

Gizlilik Tercihleri
Web sitemizi ( www.fastoolproject.org ) ziyaret ettiğinizde, tarayıcınız aracılığıyla belirli hizmetlerden, genellikle tanımlama bilgileri biçiminde bilgiler depolayabilir. Burada gizlilik tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. Bazı tanımlama bilgisi türlerinin engellenmesinin web sitemizdeki deneyiminizi ve sunduğumuz hizmetleri etkileyebileceğini lütfen unutmayın.