Scroll Top
Bankacılar Sokak No 10 Yenimahalle Ankara, TR
AB Çiftlik Danışma Sistemindeki Uzman Tarım Danışmanları İçin Karma Eğitim Programının Geliştirilmesi Projesi
FASTool

AVRUPA KOMİSYONU, ERASMUS+ PROGRAMI, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) tarafından fon sağlanan ve İngilizce kısaltması, FASTool olarak ifade edilen proje, 01.01.2022-31.12.2023 tarihleri arasını kapsayan 24 ay sürelidir. FASTool, AB perspektifinde nitelikli bir danışmandan istenen yeterlilikleri sağlayan “karma eğitim programını” geliştirmeyi hedeflemektedir. Daha profesyonel tarım danışmanları, beceri uyumsuzluklarını azaltarak kırsalda inovasyonu ve yapısal reformları hızlandırabilecek, sistemdeki önemli bileşenlerdendir.

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığının koordinatörlüğünde, ulusötesi ortaklar,

AVRUPA KOMİSYONU, ERASMUS+ PROGRAMI, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) tarafından fon sağlanan ve İngilizce kısaltması, FASTool olarak ifade edilen proje, 01.01.2022-31.12.2023 tarihleri arasını kapsayan 24 ay sürelidir. 

FASTool, AB perspektifinde nitelikli bir danışmandan istenen yeterlilikleri sağlayan “karma eğitim programını” geliştirmeyi hedeflemektedir. Daha profesyonel tarım danışmanları, beceri uyumsuzluklarını azaltarak kırsalda inovasyonu ve yapısal reformları hızlandırabilecek, sistemdeki önemli bileşenlerdendir.

“FAS” diğer bir ifade ile Çiftlik Danışma Sistemi; AB’nde çiftçilere yönelik danışmanlığını organize etmek ve sunmak için oluşturulmuş “organizasyon ve araçları” kapsar. Çiftlik Danışma Sistemi son zamanlarda Ortak Tarım Politikasının (OTP) ana bileşenlerinden biri haline gelmiştir.

FASTool, sayılan bu ana proje ürünlerinin yanı sıra çeşitli tali görevleri de yerine getirecektir. Bu ilave katkılar; “ortaklar arasında ağ oluşturmak, mevcut durumu değerlendirmek, hizmet talep eden sektör ile Mesleki Eğitim ve Öğretim Sistemleri arasında daha güçlü bağlar tesis etmek, daha fazla uluslararasılaşma ve sınırötesi eğitim konseptleri tasarlamak” olarak sıralanabilir.

FASTool Projesi

Avrupa Birliğinde her üye devlet, 2003 yılındaki OTP Reformlarını takiben 2007 yılına kadar bir FAS kurmuştur. Çiftlik Danışma Sistemi (FAS)’nde çiftçilere yayım hizmetleri sağlama işlevi, çoğu lisans derecesine sahip tarım danışmanları tarafından yerine getirilir. FASTool projesi, Avrupa Birliği (AB) Çiftlik Danışma Sistemindeki (FAS) çiftlik danışmanlarının sürekli eğitim ihtiyaçlarını ele almaktadır. Mevcut Proje, sistemde uzman olarak tanımlanan danışmanların profesyonelleştirilmesi için karma bir eğitim programı geliştirmeyi amaçlamaktadır. Eğitim Programı, insan kaynaklarının vasıtasıyla kapasite geliştirme amacıyla, AB genelinde Çiftlik Danışmanlık Hizmetlerinin sürekli iyileştirilmesi için uygulanacaktır. Bunun için yüz yüze proje ortaklarıyla birlikte ulusal ve ulusötesi toplantı ve çalıştaylar düzenlenecek, projeye ait bir web sitesi kurulacak ve düzenli olarak güncellenecek, tanıtım materyalleri, broşür, afiş, e-bülten ve brifingler hazırlanacak, e-posta listesi, sosyal medya grupları ve kitle iletişim araçları vasıtasıyla farkında/haberdar/bilgi sahibi olunması sağlanacaktır.

Bu amaçla, FASTool projesi öncelikle Kalite Güvencesi (QA) Metodolojisi, tanımlayıcı kalite birimleri ve uygun Avrupa Yeterlilik Çerçevesi (EQF) seviyesindeki kalite göstergeleri üzerinde çalışacaktır. “Uzman Tarım Danışmanı” yeterlilik çerçevesinin geliştirilmesi ve tasarlanması hedef kitlenin mesleğini ilerletmeye yönelik eğitim programı müfredatı; “kalite güvence ve iyileştirme döngüsü” ne uygun olarak Planlama, Uygulama, Değerlendirme ve Revizyon sıralamasıyla
dört aşamada geliştirilecektir.

FASTool Proje

Geliştirilen proje ürünleri sayesinde, Danışma Sistemleri için en önemli insan kaynağı olan; Avrupa Yeterlilikler Çerçevesinin 6. Kademesindeki Uzman Tarım Danışmanının mesleki profili ortaya konmuş olacaktır.

Sonuç olarak FASTool, AB perspektifinde kalifiye bir danışmandan istenen yeterlilikleri sağlayan “karma eğitim programını” geliştirmeyi hedeflemektedir. Daha profesyonel tarım danışmanları, beceri boşluklarını kapatarak genel verimliliği artırabilecek sistemin en önemli bileşenidir.

FASTool, Mesleki Eğitimde mevcut AB Kalite Güvencesi referanslarını kullanacak ve bunları Avrupa Tarımsal Danışmanlık Alanına “uyarlayarakuygulayacaktır”. FASTool, sayılan bu ana proje ürünlerinin yanı sıra çeşitli tali görevleri de yerine getirecektir. Bu ilave katkılar; “ortaklar arasında ağ oluşturmak, mevcut durumu değerlendirmek, hizmet talep eden sektör ile Mesleki Eğitim ve Öğretim sistemleri arasında daha güçlü bağlar tesis etmek, daha fazla uluslararasılaşma ve sınır ötesi eğitim konseptleri tasarlamak” olarak sıralanabilir.

Gizlilik Tercihleri
Web sitemizi ( www.fastoolproject.org ) ziyaret ettiğinizde, tarayıcınız aracılığıyla belirli hizmetlerden, genellikle tanımlama bilgileri biçiminde bilgiler depolayabilir. Burada gizlilik tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. Bazı tanımlama bilgisi türlerinin engellenmesinin web sitemizdeki deneyiminizi ve sunduğumuz hizmetleri etkileyebileceğini lütfen unutmayın.