FASTool Haber

Eğitim programının hazırlanması çalışmaları kapsamında proje uzmanları ile Milli Eğitim Bakanlığından konu uzmanları ikinci toplantısını gerçekleştirdi. Bu toplantıda hazırlanacak eğitim…

AB Çiftlik Danışmanlık Sistemindeki Uzman Tarım Danışmanları İçin Karma Eğitim Programının Hazırlanması Projesinin bileşenlerinden birisi de  karma eğitim programının hazırlanmasıdır….

Avrupa Komisyonu, Erasmus+ Programı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) tarafından desteklenen Eğitim ve Yayın…

Fastool Projesinin ulusal ve ulus ötesi ortakları ile 07 Haziran 2023 tarihinde zoom üzerinden yapılan toplantıda projenin 1.çıktısı olan mesleki…

Avrupa Komisyonu, Erasmus+ Programı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) tarafından desteklenen Eğitim ve Yayın…

Avrupa Birliği Çiftlik Danışma Sistemindeki Uzman Tarım Danışmanları için Karma Eğitim Programının Geliştirilmesi kapsamında ilk toplantı Ankara’da yapıldı. Proje ile…

AB Çiftlik Danışma Sistemindeki Uzman Tarım Danışmanları İçin Karma Eğitim Programının Geliştirilmesi Projesi’nin ilk toplantısı yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı…