Nurettin Açıkgöz

Eğitim programının hazırlanması çalışmaları kapsamında proje uzmanları ile Milli Eğitim Bakanlığından konu uzmanları ikinci toplantısını gerçekleştirdi. Bu toplantıda hazırlanacak eğitim…

AB Çiftlik Danışmanlık Sistemindeki Uzman Tarım Danışmanları İçin Karma Eğitim Programının Hazırlanması Projesinin bileşenlerinden birisi de  karma eğitim programının hazırlanmasıdır….